2003


V.V.Vasiliev, V.N.Ovsyuk, A.L.Aseev
Laboratory of Kinetic Phenomena in Semiconductors
Research and Development Laboratory of Physical and Technological Foundations of Devices Based on A2B6 Semiconductors
V.V.Shashkin, М.A.Demyanenko, A.I.Kozlov, A.G.Klimenko, I.V.Marchishin, V.N.Ovsyuk, P.U.Pak, A.I.Toropov, A.P.Savchenko
Laboratory of Kinetic Phenomena in Semiconductors.
Laboratory of Molecular Beam Epitaxy of Elementary Semiconductors and A3B5 Compounds
Sector for Physical and Engineering Problems in Microassembly of Multicomponent Photodetectors
V.V.Vasiliev, Yu.G.Sidorov, S.A.Dvoretsky, N.N.Mikhailov, V.S.Varavin
MBE A3B5 Compounds Technology Laboratory
Research and Development Laboratory of Physical and Technological Foundations of Devices Based on A2B6 Semiconductors
O.E.Tereshenko, H.E. Scheibler, A.S.Yaroshevich, S.V. Shevelev, A.S. Terekhov
Laboratory of Nonequilibrium Processes in Semiconductors
A.A.Guzev, A.P.Kovchavtsev, G.L.Kuryshev, A.S.Larshin, V.G.Polovinkin, Z.V.Panova
Laboratory of Physical Bases of Integrated Microelectronics
I.Yu. Borodin, I.A. Litvinova, I.G. Neizvestny, A.V.Prozorov, S.P. Suprun, A.B.Talochkin, V.N.Sherstiakova, V.N.Shumsky
Laboratory of Physics and Technology of Heterostructures
M.D.Efremov, G.N.Kamaev
Laboratory of Radiation Resistance of Semiconductors and Semiconductor Devices
A.G.Milekhin, D.A.Tenne, A.I.Yakimov, A.V.Dvurechenskii, A.I.Nikiforov
Laboratory of Nonequilibrium Processes in Semiconductors
Laboratory of Physical Chemistry of Semiconductor Surface and Semiconductor-Dielectric Systems
Laboratory of Molecular Beam Epitaxy of Elementary Semiconductors and A3B5 Compounds
B.Z.Ol'shanetsky, S.A.Teys, Z.Sh.Yanovitskaya, N.L.Schwartz
Laboratory of Molecular Beam Epitaxy of Elementary Semiconductors and A3B5 Compounds
Team for Simulation of Electron and Technological Processes of Microelectronics
A.V.Tsarev, E.A.Kolosovsky
Laboratory of Surface Acoustic Waves
L.I.Magarill, M.V.Entin
Laboratory of Theoretical Physics
A.V.Chaplik, R.Z.Vitlina
Laboratory of Theoretical Physics
A.V.Latyshev, L.I.Fedina, S.A.Teys, D.A.Nasimov, D.V.Sheglov, S.S.Kosolobov
Laboratory of Electron Microscopy and Submicron Structures
Z.D.Kvon, V.A.Tkachenko, O.A.Tkachenko, V.A.Sablikov, A.E.Plotnikov
Laboratory of Physics and Technology of А3В5 Semiconductor Structures
V.Ya.Prinz and A.V.Prinz
Laboratory of Physics and Technology of 3D Nanostructures
D.N.Pridachin, A.K.Gutakovsky, Yu.G.Sidorov, I.V.Sabinina, M.V.Yakushev, A.V.Kolesnikov, T.S.Shamirzaev, N.V.Zhavoronkov
MBE A3B5 Compounds Technology Laboratory
V.V.Preobrazhenskii
Laboratory of Molecular Beam Epitaxy of Elementary Semiconductors and A3B5 Compounds
K.S.Zhuravlev, V.G.Mansurov, V.V.Preobrazhenskii, A.I.Toropov, O.P.Pchelyakov
Laboratory of Molecular Beam Epitaxy of Elementary and Compound A3B5
Sector of Luminescent Analyses of Semiconductor Materials and Structures
A.I.Yakimov, A.V.Dvurechenskii, A.I.Nikiforov, S.A.Teys, S.V.Chaikovskii
Laboratory of Nonequilibrium Semiconductor Systems
Laboratory of Molecular Beam Epitaxy of Elementary Semiconductors and А3В5 Compounds
A.V.Nenashev, A.F.Zinovieva, A.V.Dvurechenskii
Laboratory of Non-equilibrium Semiconductor Systems
V.A.Haisler, A.I.Toropov, A.K.Bakarov, A.K.Kalagin, M.M.Kachanova, A.S.Medvedev
Laboratory of Molecular Beam Epitaxy of Elementary Semiconductors and A3B5 Compounds
Laboratory of Electron Microscopy and Submicron Structures
Laboratory of Physics and Technology of A3B5 Semiconductor Structures
V.P.Popov, L.N.Safronov, A.I.Nikiforov
Laboratory of Physical Fundamentals of Silicon Material Science Laboratory of Molecular Beam Epitaxy of Elementary Semiconductors and А3В5 Compounds
N.N.Rubtsova, D.A.Vorona, E.B.Khvorostov
Laboratory of Laser Spectroscopy and Laser Technology
I.I.Ryabtsev, D.B.Tretyakov, I.I.Beterov
Laboratory of Nonlinear Resonant Processes and Laser Diagnostics
A.A.Chernenko, F.V.Shishaev
Laboratory of Nonlinear Resonant Processes and Laser Diagnostics
P.A.Bokhan, V.V.Buchanov, D.E.Zakrevsky, M.K.Kazaryan, M.M.Kalugin, A.M.Prokhorov
Laboratory of High Power Gas Lasers